DirectX Joystick

DirectX Joystick

แสดงสถานะและตำแหน่งของจอยสติ๊กบนหน้าจอ
คะแนนผู้ใช้
3.8  (26 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.2
รุ่นล่าสุด:
3.7 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
ใช้ DirectX 8 API การค้นหา และแสดงสถานะปัจจุบันของก้านเป็นตำแหน่งบนหน้าจอ
โปรแกรมนี้คือ Delphi และ C Builder component เพื่อการค้นคืนตำแหน่งและสถานะก้านควบคุม.
คุณสมบัติ : ใช้ DirectX 8 API ที่ใช้ได้กับ Delphi/C Builder 5 XE5 และ รหัสต้นทาง Lzarus 1.0.12 ที่รวมอยู่ในชุดจำหน่ายปลอดลิขสิทธิ์เวอร์ชันเต็ม
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: